Privacyverklaring

Informatie clausule:

Privacy is van groot belang voor SWEDEHEART, S.L. en we willen een open en transparante houding behouden bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld en beschermd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

SWEDEHEART, S.L. | CIF: B54872866 | Postkantoor: BENIDORM (ALICANTE), C.P. 03503, CAMI DE LA PARVA STRAAT Nº 7 | E-mail: info@luislopezcardiologo.com

Met welk doel behandelen wij uw persoonsgegevens?

In SWEDEHEART, S.L. We behandelen de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om het administratieve, boekhoudkundige en fiscale beheer van de gevraagde diensten uit te voeren, en commerciële communicatie over onze producten en diensten te verzenden, waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden en indien nodig gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing kunnen zijn.

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

We geven de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens:

  • Uitvoering van een contract: verlening van de gevraagde diensten.
  • Toestemming van de belanghebbende: commerciële communicatie verzenden.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Alleen uw gegevens worden doorgegeven aan derden waarvoor wij uw toestemming hebben verkregen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdracht naar derde landen.

Er zijn geen gegevensoverdrachten naar derde landen gepland.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over of in SWEDEHEART, S.L. We behandelen persoonlijke gegevens die hen aangaan of niet.

Geïnteresseerde personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onnauwkeurige gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de verzamelde doeleinden.

In bepaalde omstandigheden kunnen de geïnteresseerde partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbende partijen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens. In dit geval, SWEDEHEART, S.L. stopt met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van claims.

U kunt uw rechten als volgt materieel uitoefenen: door contact op te nemen met het e-mailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor de hierboven beschreven behandeling door een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen.

Als u uw toestemming voor een specifiek doel hebt gegeven, hebt u het recht om de verleende toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan uw intrekking aan te tasten.

In het geval dat u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens, met name wanneer u geen voldoening hebt verkregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming via van uw website:

Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonlijke gegevens die we verwerken in SWEDEHEART, S.L. Ze zijn rechtstreeks verstrekt door de belanghebbende.

De categorieën gegevens die worden verwerkt zijn:

  • Gegevens identificeren
  • Post- en elektronische adressen
  • Commerciële informatie


Dr. Luis López - Cardiólogo
Dr. Luis López - Cardiólogo+34 699 295 327


BEL ONS

Bel ons gerust, we staan graag voor u klaar.