Personvern

Informasjonsklausul:

Personvern er av stor betydning for SWEDEHEART, S.L. og vi ønsker å opprettholde en åpen og gjennomsiktig holdning når du behandler dine personopplysninger. Derfor har vi en policy som fastslår hvordan dine personopplysninger blir behandlet og beskyttet.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dataene dine?

SWEDEHEART, S.L. | CIF: B54872866 | Postkontor: BENIDORM (ALICANTE), C.P. 03503, CAMI DE LA PARVA STREET Nº 7 | E-post: info@luislopezcardiologo.com

Til hvilket formål behandler vi dine personopplysninger?

I SWEDEHEART, S.L. Vi behandler informasjonen som er gitt av interesserte personer for å utføre den administrative, regnskapsmessige og skattemessige styringen av de etterspurte tjenestene, samt sende kommersiell kommunikasjon om våre produkter og tjenester, som du har gitt samtykke til.

Hvor lenge vil vi oppbevare dataene dine?

Dataene vil bli oppbevart så lenge det kommersielle forholdet opprettholdes, og om nødvendig i løpet av årene som er nødvendige for å overholde de juridiske forpliktelsene som kan være aktuelle.

Hva er legitimiteten for behandlingen av dataene dine?

Vi angir det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene dine:

  • Utførelse av en kontrakt: Levering av de forespurte tjenestene.
  • Samtykke fra den interesserte: Sende kommersiell kommunikasjon.

Til hvilke mottakere vil dataene dine bli kommunisert?

Bare dine data vil bli overført til tredjepart som vi behørig har innhentet ditt samtykke til, samt for å overholde juridiske forpliktelser.

Dataoverføring til tredjeland.

Det er ikke planlagt dataoverføringer til tredjeland.

Hva er dine rettigheter når du gir oss dine data?

Enhver har rett til å få bekreftelse på om det i SWEDEHEART, S.L. Vi behandler personopplysninger som angår dem, eller ikke.

Interesserte personer har rett til å få tilgang til deres personopplysninger, så vel som å be om utbedring av unøyaktige data, eller eventuelt be om sletting når dataene blant annet ikke lenger er nødvendige for de formålene som ble samlet inn.

Under visse omstendigheter kan de berørte parter be om begrensning i behandlingen av dataene, i hvilket tilfelle vi bare vil beholde dem for utøvelse eller forsvar av krav.

Under visse omstendigheter og av årsaker knyttet til deres spesielle situasjon, kan interesserte parter motsette seg behandlingen av data. I dette tilfellet, SWEDEHEART, S.L. vil slutte å behandle dataene, bortsett fra tvingende legitime grunner, eller kravene om utøvelse eller forsvar.

Du kan materiell utøve dine rettigheter på følgende måte: ved å kontakte e-postadressen til personen som er ansvarlig for behandlingen beskrevet ovenfor ved å legge ved en kopi av din ID eller identitetsdokument.

Hvis du har gitt ditt samtykke til et bestemt formål, har du rett til å trekke tilbake samtykket gitt til enhver tid, uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før din tilbaketrekking.

I tilfelle du føler at dine rettigheter blir krenket angående beskyttelsen av dine personopplysninger, spesielt når du ikke har oppnådd tilfredshet med utøvelsen av dine rettigheter, kan du sende inn et krav til den kompetente Datatilsynsmyndigheten gjennom fra nettstedet ditt:

Hvordan har vi innhentet dataene dine?

Personopplysningene som vi behandler i SWEDEHEART, S.L. De er direkte levert av den interesserte.

Kategoriene med data som behandles er:

  • Identifisere data
  • Post- og elektroniske adresser
  • Kommersiell informasjon


Dr. Luis López - Cardiólogo
Dr. Luis López - Cardiólogo+34 699 295 327


RING OSS

Ring oss hvis du trenger oss, vi hjelper deg gjerne.