Wat is een echocardiogram?

14 januari, 2020
ecocardiograma.png

Een echocardiogram is een echografie van het hart.

Een echocardiogram is een techniek waarmee door middel van geluid beelden van het hart kunnen worden gemaakt De transducer produceert geluidsgolven met een zeer hoge frequentie. In het lichaam kaatsen de verschillende weefsels in meer of mindere mate deze geluidsgolf terug Deze informatie kan met behulp van een computer vertaald worden in afbeeldingen.

Echocardiografie is een fundamenteel onderzoek in de cardiologie, omdat het in veel situaties waardevolle informatie verstrekt. Het wordt gebruikt bij veel patiënten die wegens hart- en vaatproblemen op consult komen.

Het wordt gebruikt voor:

  • het in beeld brengen van hartstructuren: kamers, kleppen en belangrijkste bloedvaten die van en naar het hart lopen.
  • het analyseren van deze structuren. Een echocardiografie toont het hart in beweging en kan daarom gebruikt worden om te zien of het hart zich goed samentrekt en dat de hartkleppen goed werken.
  • Met de Dopplertechniek kan de werking van de hartkleppen veel beter in beeld gebracht worden. Zo kunnen we bloedstromen in kaart brengen die in een normaal werkend hart niet zouden moeten bestaan (tussen hartkamers) en kunnen we gecompliceerde aspecten evalueren, zoals de diastolische functie (de vorm waarin het hart zich ontspant).
Waarvoor kan een echocardiogram NIET gebruikt worden?

Met standaard echocardiografie kan de binnenkant van de kransslagaders niet in beeld gebracht worden. Daarom levert het geen informatie over mogelijke stenose (vernauwing) van de kransslagaders, wat kan leiden tot angina of een hartinfarct.
Ook kunnen hartritmestoornissen niet goed geanalyseerd worden.

Welke soorten echocardiografie bestaan er?
  • Transthoracale echocardiografie: wordt het meest gebruikt. De borstkas van de patiënt wordt onderzocht met een transducer.
  • Transoesofageale echocardiografie: het hart wordt, net als bij een gastroscopie, onderzocht door middel van een kleine sonde die door de patiënt wordt ingeslikt. Deze techniek wordt gebruikt voor het bekijken van structuren die met een transthoracaal onderzoek niet toegankelijk zijn.
  • Inspanningsechocardiografie: dit is een transthoracaal echocardiogram dat uitgevoerd wordt terwijl de patiënt zich lichamelijk inspant (meestal op een hometrainer) of een middel toegediend krijgt (dobutamine, adenosine, dipirimadol) waarbij een situatie wordt gecreëerd waarbij het hart onvoldoende bloed krijgt.

Het echocardiogram is kortom een onschadelijk en fundamenteel onderzoek in de cardiologie waarmee belangrijke informatie verzameld wordt over de opbouw en de werking van het hart.


Dr. Luis López - Cardiólogo
Dr. Luis López - Cardiólogo+34 699 295 327


BEL ONS

Bel ons gerust, we staan graag voor u klaar.