Hvordan påvirker Covid-19 hjertehelsen vår?

Hvordan påvirker Covid-19 hjertehelsen vår?

1 april, 2020
covid-19.jpg

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert Covid-19 som en pandemi. Dette har fått alarmklokkene til å ringe blant «risikogruppene» i befolkningen, som omfatter de som har kardiovaskulære lidelser.

Hvordan påvirker Covid-19 personer med hjertesykdom? 

Infeksjonen som forårsakes av Covid-19, belaster hjertet. Det bør understrekes at hos pasienter med en underliggende lidelse som for eksempel hjerteinsuffisiens, vil infeksjonen forverre hjertefunksjonen. Denne forverringen kan forårsake det som vi kardiologer kaller kongestion eller opphopning av væske i lungene. Denne tilstanden kan komplisere åndedraget og forløpet av luftveisinfeksjonen, og dermed øke risikoen for komplikasjoner betraktelig.

I tillegg til å belaste hjertet, har det blitt observert at Covid-19 kan forårsake direkte infeksiøs og inflammatorisk skade på hjertemuskelen, noe vi kaller myokarditt. Avhengig av i hvilken grad inflammasjonen påvirker hjertet, kan det forverre hjertets pumpefunksjon og dermed pasientens prognose.

Risikoen for hjerte- og karpasienter som pådrar seg denne infeksjonen, avhenger direkte av om de blir eksponert for en smittet person. Det virker ikke sannsynlig at hjertesykdom øker smittefaren, men vi har evidens for at personer med kardiovaskulære sykdommer kan ha en dårligere prognose.  

Hvorfor påvirker Covid-19 eldre personer mer?

The Lancet har nettopp publisert en artikkel om de første tilfellene av Covid-19 i Kina, og de la merke til at pasientgruppen som døde, i større grad led av sykdommer som høyt blodtrykk, diabetes eller iskemisk hjertesykdom. Når alle faktorene ble analysert sammen, forble imidlertid fremskreden alder den faktoren som var tettest knyttet til en dårlig prognose.

Dette skyldes at eldre pasienter har et svekket immunforsvar, og sammen med en eksisterende kronisk hjertesykdom betyr det at de har større risiko for å utvikle komplikasjoner som lungebetennelse og, som er resultat av dette, dø av lungesvikt.

Derfor er det ytterst viktig at pasienter er omhyggelige med å følge behandlingen sin og at de unngår å innta væsker som kan binde seg til den og destabilisere dem. 

Hvis jeg har høyt blodtrykk, kan jeg fortsette med å ta medisinen min, eller kan den ha bivirkninger hvis jeg får Covid-19?

Når det gjelder antihypertensive behandlinger, vil jeg gjøre det klart for pasientene at noen personer på sosiale medier har prøvd å spre feilaktig informasjon om den mulige ugunstige eller skadelige effekten av legemidler som brukes til å behandle høyt blodtrykk og hjerteinsuffisiens hos personer som er smittet med Covid-19 (angiotensinkonverterende enzymhemmere [ACE] og angiotensin-reseptor-blokkere [ARB]).

Ifølge den offisielle uttalelsen fra the Council on Hypertension, the European Society of Cardiology, er det ikke noen evidens som forsvarer at man innstiller behandlingen. Derfor anbefaler jeg at pasienter fortsetter med å ta medisinen som de har fått foreskrevet og at de henvender seg til medisinske fagfolk dersom de har noen bekymringer.


Dr. Luis López - Cardiólogo
Dr. Luis López - Cardiólogo+34 699 295 327


RING OSS

Ring oss hvis du trenger oss, vi hjelper deg gjerne.