Blogg

blog_arritmias_sintomas.jpg

24 april, 2020 Tvil

Hjerterytmeforstyrrelser er en forstyrrelse eller en endring i hjertefrekvensen (pulsen) eller i hjerterytmen. Hjertet kan slå for raskt (takykardi) eller for sakte (brakykardi) eller ujevnt. Rytmeforstyrrelsene behøver ikke å skade, og kan være et tegn på andre hjerteproblemer, eller de kan være en umiddelbar fare for helsen.

Hvordan er den normale hjertepulsen?

Hjertefrekvensen måler antall ganger i minuttet som hjertet trekker seg sammen eller slår, og gir en viktig indikasjon på menneskekroppens helse. Slikt sett er en normal hjertefrekvens en nyttig referanse for å finne ulike helseproblemer og sykdommer, selv om det ikke er noen garanti for at man er helt frisk.

Hos voksne er den normale hjertefrekvensen mellom 60 og 100 slag i minuttet ved hvile.

Ulike typer hjerteforstyrrelser

For å kunne avgjøre hva som er den beste behandlingen, er det viktig å stille en korrekt diagnose av typen hjerteforstyrrelse pasienten lider av, da det finnes ulike typer risiko og behandlingsformer.

Klassifisering av hjerteforstyrrelser:

 • I henhold til hjertefrekvensen: brakykardi og takykardi.
 • I henhold til opprinnelse: Supraventrikulære og ventrikulære hjerterytmeforstyrrelser.

I fortsettelsen vil vi skille mellom ulike typer hjerteforstyrrelser etter hjertefrekvens:

Hjerte som slår sakte: brakykardi

En frekvens på hjerteslagene under hvile som er lavere enn 60 slag per minutt, anses som sakte. Dette er ikke nødvendigvis et symptom på et helseproblem. For eksempel er det normalt at hjertet slår saktere enn normalt under søvn eller ved dyp hvile.

Brakykardi kan forårsake bevissthetstap eller besvimelse, slitenhet eller pustebesvær, gitt at det kan være at hjernen ikke får tilstrekkelig med oksygen.

Hjerte som slår raskt: takykardi

Takykardi er en rask hjertefrekvens. Den omtaler en hjertefrekvens som under hvile er høyere enn 100 slag per minutt. Takykardi kan omfatte:

 • Supraventrikulær takykardi
 • Upassende sinustakykardi
 • Hjertebank i aurikkel
 • Atrieflimmer
 • Takykardi i ventrikkel
 • Ventrikkelflimmer

Økningen i hjertefrekvensen gjør at hjertet ikke klarer å pumpe blodet riktig og blodet frakter da for lite oksygen ut til resten av kroppen. Takykardi kan forårsake brystsmerter, svært hurtige, ubehagelige eller ujevne hjerteslag, forvirring eller rask puls. Likevel vil ikke pulsslagene nødvendigvis være tegn på sykdom eller takykardi.

I fortsettelsen vil vi skille mellom ulike typer forstyrrelser i hjerterytmen i henhold til opprinnelsen:

Supraventrikulære hjerterytmeforstyrrelser

Disse har sin opprinnelse i de øvre hjertekamrene. I noen tilfeller kan de forårsake slitenhet, blodpropp og hjerneslag.

Slike hjerterytmeforstyrrelser må behandles ved at man kontrollerer hjertefrekvensen for at hjertet ikke skal slå raskere enn normalt, og med antikoagulerende midler for å forhindre at det dannes avleiringer i de øvre hjertekamrene som kan forårsake en blodpropp i hjernen.

Personer som lider av atrieflimmer bør få behandling med antikoagulerende midler som aspirin eller sintrom, avhengig av hvilken type rytmeforstyrrelse de har, samt alder og risikofaktorer.

Ventrikulære hjerterytmeforstyrrelser

Hjerterytmeforstyrrelser eller ventrikulær takykardi stammer fra hjertets nedre kamre og gjør at muskelen ikke klarer å pumpe blod effektivt. Personen som rammes kan miste bevisstheten eller lide av en brå død.

Grunnet risikoen for en brå død bør denne typen hjerterytmeforstyrrelser behandles med antiarytmika eller ved at det opereres inn en automatisk hjertestarter.

Symptomer på hjerterytmeforstyrrelser

De hyppigste symptomene ved hjerterytmeforstyrrelser er:

 • Brystsmerter
 • Bevissthetstap (besvimelser, svimmelhet og kvalme)
 • Blekhet
 • Hjertebank
 • Pustevansker
 • Svetting

Årsaker til hjerterytmeforstyrrelser

Hjerterytmeforstyrrelser oppstår når det er forandringer i hjerterytmen, som er hjertets elektriske system. Dette systemet kan svikte av to årsaker:

 • Unormale nivåer på kalium eller andre stoffer i kroppen.
 • Hjerteinfarkt eller skader på hjertemuskelen grunnet et tidligere hjerteinfarkt.
 • Medfødt hjertesykdom (arvelig).
 • Utilstrekkelig hjertekapasitet eller forstørret hjerte.
 • Hyperthyreose.

Forebygging av hjerterytmeforstyrrelser

For å unngå eller redusere forekomsten av hjerterytmeforstyrrelser kan pasienten iverksette følgende tiltak:

 • Redusere forbruk av sukker og fett for å begrense hyperkolesterolemi og diabetes.
 • Bedrive idrett jevnlig.
 • Ikke røyke.
 • Ha et moderat forbruk av alkohol, kaffe og te.
 • Kontrollere og begrense stressnivået.

blog_arritmias_sintomas.jpg

24 april, 2020 Tvil

Arytmi er en lidelse eller en forandring i hjertefrekvensen (pulsen) eller hjerterytmen. Hjertet kan slå for fort (takykardi), for sakte (bradykardi) eller uregelmessig. Arytmi kan være harmløst, det kan være et tegn på andre hjerteproblemer eller det kan være en overhengende helserisiko.

Hvordan er normale hjerteslag?

Hjertefrekvensen måler antallet ganger i minuttet som hjertet trekker seg sammen eller slår, og det er en viktig indikator for kroppens sunnhet. På samme måte er en normal hjertefrekvens en nyttig referanse til å identifisere ulike helseproblemer eller sykdommer, selv om det ikke er noen garanti for at en person er fullstendig sunn og frisk.

Hos voksne bør den normale hvilepulsen være mellom 60 og 100 slag i minuttet.

Typer arytmi

For å fastsette en egnet behandling, er det avgjørende å diagnostisere den typen arytmi som pasienten har, korrekt, da det er ulike typer risikoer og behandlingsmetoder.

Klassifisering av arytmi:

 • Avhengig av hastigheten på hjertefrekvensen: bradykardi og takykardi.
 • Avhengig av opprinnelsen: supraventrikulær og ventrikulær arytmi.

Vi skjelner mellom de ulike typene arytmi avhengig av hastigheten på hjertefrekvensen nedenfor:

Langsomme hjerteslag: bradykardi

Langsomme hjerteslag innebærer en hvilepuls på under 60 slag i minuttet. Ikke desto mindre er en lav hvilepuls ikke alltid et symptom på et helseproblem. For eksempel er det normalt at hjertefrekvensen er lavere enn vanlig når man sover eller er dypt avslappet.

Bradykardi kan forårsake tap av bevissthet, besvimelse, trøtthet eller pusteproblemer da hjernen ikke mottar nok oksygen.

Hurtige hjerteslag: takykardi

Takykardi er hurtige hjerteslag. Dette innebærer en hvilepuls på over 100 slag i minuttet. Takykardi kan omfatte:

 • Supraventrikulær takykardi (SVT)
 • Uhensiktsmessig sinustakykardi
 • Atrieflutter
 • Atrieflimmer (AF)
 • Ventrikkeltakykardi (VT)
 • Ventrikkelflimmer (VF)

Denne økningen i hjertefrekvensen betyr at hjertet ikke kan pumpe blodet korrekt, og kan derfor ikke føre nok oksygen ut til resten av kroppen. Takykardi kan forårsake brystsmerter; en veldig rask, ubehagelig eller uregelmessig hjertebank; en tilstand av konfusjon og rask puls. Ikke desto mindre indikerer ikke palpitasjoner alltid en patologi, og det betyr heller ikke at man har takykardi.

Vi skiller mellom ulike typer arytmi avhengig av deres opprinnelse nedenfor:

Supraventrikulær arytmi

Denne oppstår i de øvre hjertekamrene. I noen tilfeller kan den forårsake trøtthet, blodpropper og problemer knyttet til hjerneslag.

Denne typen arytmi må behandles ved bruk av hjertefrekvensmålere slik at hjertet ikke jobber raskere enn normalt. Blodfortynnende midler kan forebygge dannelsen av blodpropper i de øvre kamrene, noe som ville kunne føre til hjerneemboli.

Folk som ofte opplever atrieflimmer eller atrieflutter, bør behandles med et blodfortynnende middel (som for eksempel aspirin eller sintrom), avhengig av typen arytmi og alderen, så vel som andre risikofaktorer.

Ventrikulær arytmi

Ventrikulær arytmi eller takykardi stammer fra de nedre hjertekamrene og betyr at hjertemuskelen ikke kan pumpe blod effektivt. Personen kan miste bevisstheten eller oppleve plutselig hjertestans.

På grunn av risikoen for plutselig dødsfall, bør denne typen arytmi behandles med antiarytmika eller en implantert automatisk hjertestarter.

Symptomer på hjertearytmi

De vanligste symptomene som oppstår når en pasient har arytmi, er:

 • Brystsmerter.
 • Tap av bevissthet (besvimelse, ørhet og vertigo).
 • Blekhet.
 • Palpitasjoner.
 • Pusteproblemer.
 • Svetting.

Årsaker til hjertearytmi

Hjertearytmi oppstår når det er endringer i hjerterytmen, hjertets elektriske system. Dette systemet kan feile av forskjellige grunner:

 • Abnorme nivåer av kalium eller andre stoffer i kroppen.
 • Hjerteinfarkt eller skade på myokardiet som skyldes tidligere hjerteinfarkt.
 • Medfødt hjertesykdom.
 • Hjerteinsuffisiens eller hjerteforstørrelse.
 • Hypertyreose.

Forebygging av hjertearytmi

For å forebygge eller redusere dannelsen av hjertearytmi, bør pasienter vurdere følgende tiltak:

 • Redusere inntaket av sukker og fett for å redusere kolesterolnivået og diabetes.
 • Trene regelmessig.
 • Ikke røyke.
 • Moderere inntak av alkohol, te og kaffe.
 • Ta hånd om og redusere stressnivå.


Dr. Luis López - Cardiólogo
Dr. Luis López - Cardiólogo+34 699 295 327


RING OSS

Ring oss hvis du trenger oss, vi hjelper deg gjerne.